De meest voorkomende werkhandschoenen norm aangepast

In werkomgevingen waar met scherpe voorwerpen wordt gewerkt, loop je het risico op snij/ en steekwonden. De norm EN-388 norm bepaalt in welke mate een werkhandschoen bescherming biedt tegen fysische en mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden, perforeren en scheuren. Om de veiligheid van werknemers die gebruik moeten maken van werkhandschoenen te blijven waarborgen, is de Europese EN 388 norm medio 2016 herzien.

En wat betekent de nieuwe EN-388 norm?

De nieuwe EN 388 norm is in begin augustus 2016 geïntroduceerd. De nieuwe norm omvat maximaal zes afzonderlijke mechanische prestatiemetingen, inclusief twee scores voor snijweerstand en de allereerste testmethode voor schokweerstand. Deze norm is van toepassing op werkhandschoenen die beschermen tegen mechanische gevaren. Wanneer het mes bij de snijtest conform EN 388 bot wordt, dan bepaalt de EN ISO weerstand (EN ISO 13997) het prestatieniveau van de snijweerstand.
Concreet betekent dit dat vanuit de EN 388 norm i.p.v. vier (ABCD), nu zes (+ EF) prestatieniveaus vermeld kunnen worden op werkhandschoenen.

Andere belangrijke wijzigingen zijn:
1. Schuurweerstand
2. Snijweerstand
3. Schokweerstand
Een “geslaagd/niet geslaagd” testmethode voor zones die schokbescherming zouden bieden. Een geslaagde handschoen wordt aangeduid met de letter P.

Werkschoenennorm

Nog meer advies of aanvullende informatie nodig? Onze adviseurs helpen u graag! Surf voor een bezoek aan onze webshop naar www.unishorebedrijfskleding.nl

Share This